Ventilatie

Een gezonde binnenlucht in uw woning is heel belangrijk, daarom is een goed uitgebalanceerde ventilatieunit heel belangrijk. Rekening houdend met de eisen van de klant en de eisen van EPB of EPC berekenen wij een ventilatietoestel op maat.

Ventilatie

​In een nieuwbouwwoning of grondige verbouwing kunnen we er niet meer omheen, we moeten gaan isoleren en als volgt ook gaan ventileren. Een ventilatiesysteem dient op maat van elke situatie en wetgeving bepaald te worden. We onderscheiden dan ook enkele verschillende soorten systemen.

Ventilatiesysteem C

​Hierbij wordt er enkel vochtige, vervuilde lucht afgevoerd uit de badkamer, toilet, keuken,.... De sturing van deze unit gebeurt meestal enkel door een standenschakelaar, onafhankelijk van de aanwezigheid van personen of de vervuiling van de te ventileren lokalen. Dit systeem wordt veel toegepast bij verbouwingen.

Systeem C kan centraal toegepast worden (extractie van meerdere lokalen door 1 unit) of individueel (vb.: toiletventilator).

Ventilatiesysteem C+ (healtbox)

​Dit systeem gaat zoals een gewoon C-systeem enkel de lucht van de vervuilde lokalen gaan afvoeren maar met een groot verschil in sturing. Het systeem zal hoofdzakelijk werken als daar nood aan is. Sensoren bij de unit gaan vocht, CO2,... detecteren en aan de hand daarvan de ventilator en de kleppen sturen.

Ventilatiesysteem D

​Dit ventilatiesysteem gaat niet enkel de vervuilde lucht afvoeren, maar ook verse lucht binnen brengen. Beide luchtstromen gaan elkaar kruisen in een warmtewisselaar waardoor de ingeblazen lucht, die tevens gefilterd is de temperatuur benaderd van de afgevoerde lucht. Op dit ventilatiesysteem bestaan tal van opties die heel interessant kunnen zijn.